ЗАПОВЕД № 113 ОТ 13.04.2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 40943.350.410, УПИ I, КВ.12, С.КЪРПАЧЕВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721042120280.pdf 50.55 KB