Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на общината