Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 22.02.2021 г.