Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 29.01.2021 г.