СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 40943.350.473 В С.КЪРПАЧЕВО