СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В С.КЪРПАЧЕВО С ИДЕНТИФИКАТОРИ 40943.350.228.2, 40943.350.228.3 и 40943.350.228.4