Обява до заинтересованите лица и общественост за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за "Изграждане на оранжерияв ПИ 43476.315.57" от Галимир Атанасов Попов