Пазарна консултация по проектно предложение: 'Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл. Ловеч'