Проект 'Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения'