Одобрен проект на село Горско Сливово по националната кампания „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

На 28.05.2014 г. Кмета на село Горско Сливово подписа Договор за безвъзмездна помощ с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект „ Да бъдем близо до природата – възстановяване и озеленяване на зона за отдих в село Горско Сливово“ – проекта включва почистване, подравняване, залесяване на парково пространство, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на детско комбинирано съоръжение. Общия бюджет на проекта е 10 000.00 лв. Срока за изпълнение на проекта е 30.11.2014 г.