ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ОТ 23. 07. ДО 20. 08. 2022 Г.

На 21. 07. 2022 г. Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция град Ловеч издаде Заповед №РД-01-135 за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за периода от 23. 07. 2022 г. до 20. 08. 2022 г. Заповедта е изготвена на основание чл. 63, ал. 11 и ал. 14 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от АПК и в съответствие с новия Национален оперативен план за справяне с епидемията от COVID-19, приет с Решение на Министерския съвет на Република България №474 от 14. 07. 2022 г., съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и преминаване на област Ловеч в етап 1 на Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването.

Със заповедта и инструкциите за спазване на хигиена може да се запознаете в прикачените по-долу файлове.

Свързани документи