Планове и програми

Одобрен с Решение № 413/31.03.2023 г. на Общински съвет - Летница
Отчет за изпълнението на Програмата, приет с Решение № 393/27.01.2023 г. на Общински съвет гр. Летница
Одобрен с Решение № 324/29.04.2022 г. на Общински съвет гр. Летница