Протокол № 56 от 30.08.2023 г., Решения №№ 458 - 474