СЪОБЩЕНИЕ за откриване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери за животновъди в землищата на община Летница.

Свързани документи
Attachment Size
ОБЯВА.pdf 93.31 KB