Съобщение за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване

За продажба на добита дървесина до временен склад, след почистване на самозалесили се земеделски имоти - пасища, след проведен повторен търг на 12.07.2022 г. по позиции
Свързани документи
Attachment Size
Съобщение за търг_0.doc 450.5 KB