ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА за отдаване под наем на 5 БРОЯ ИМОТИ В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩ. ЛЕТНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ