ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА за отдаване под наем на СТАИ 113 И 114 НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА С ИДЕНТИФИКАТОР 43476.315.651.1 В ГРАД ЛЕТНИЦА.