УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ПИВОВАРНА КЪРПАЧЕВО" ЕООД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 40943.350.188