ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатнства - пясък и чакъл (строителни материали) от находище "Осъм", землище на гр.Летница, община Летница
Свързани документи