Заповед № 147/18.05.2021 г. на Кмета на Община Летница

За процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40261.220.626 в с.Крушуна, НТП: "За плувен басейн"
Свързани документи