СЪОБЩЕНИЕ за откриване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на с. Горско Сливово и град Летница, община Летница, обл. Ловеч .