СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43476.315.1688 В ГРАД ЛЕТНИЦА ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ.