Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и информационно обслужване"

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Миладинка  Генова Директор - Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и информационно обслужване" m.genova@letnitsa.bg 06941/23-11 0889 31 50 16
Ема  Любенова Главен счетоводител e.lyubenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0884 70 42 42
Петя  Асенова Старши счетоводител p.asenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 44 59

Ивелина  Николова

Старши счетоводител

i.nikolova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 34 18
Маргарита  Инджиева Счетоводител/Касиер m.indzhzieva@letnitsa.bg 06941/23-77 0882 36 92 57
Надежда  Джонева Главен експерт „ГРАО“ n.djoneva@letnitsa.bg 06941/21-10 0886 33 11 84
Иван  Горанов Главен експерт „Данъци“ i.goranov@letnitsa.bg 06941/30-64 0886 33 02 01
Димитър  Йорданов Старши експерт „Местни приходи“ d.yordanov@letnitsa.bg 06941/30-64  
Елеонора Дучева Специалист "Човешки ресурси" e.ducheva@letnitsa.bg 06941/20-17