Пазарна консултация по проектно предложение: 'Игрище за минифутбол'