Обяви и съобщения

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50  вакантни длъжности за приемане на военна служба  в НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ, от тях- 45 места за гвардейци, 1 място- номер от разчета, 2 места – за шофьори кат. „D” и кат. „С+Е” Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психологически пригодни.

Длъжностите ще се заемат след провеждане изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, тест за обща култура, измерване на антропометрични данни ( за гвардейците) и събеседване с кандидатите в Националната гвардейска част-София, за времето от 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.

 Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 28.02.2018 г.

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017г.  на Министъра на отбраната на Република България са обявeни 5 вакантни длъжности във  ВВМУ ,, Никола Й. Вапцаров ”- гр. Варна  , които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина .

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141 от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 02.02.2018 г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 246 вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски - в гарнизоните Стара Загора, Карлово, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен, Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г..

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 02.02.2018 г

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 3 вакантни длъжности за Военно-географската служба- в гарнизоните София и Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 от ЗОВСРБ.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Изисквания за минимално образование и квалификация „Финанси” или “Икономика” за в.ф.26480-София ; “Геодезия” или “Маркшайдерство и геодезия”-за в.ф.24430-Троян. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, практически изпит по специалността и събеседване с кандидатите.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – до 31.01.2018 г.

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и Общините.