Обяви и съобщения

Относно: ИН "Монтаж на съоръжения за извършване на дейности по предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 070213 и 070217"
За продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1;адрес на имота: гр. Летница, бул. България № 44; Собственик: Община Летница;
За откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1;