Кмет на Община Летница

Д-р Красимир Веселинов Джонев

Роден на 9 февруари 1966 г. в гр. Летница.

Завършва през 1985 г. Техникум по ветеринарна медицина 'Димитър Димов' в гр. Ловеч

През 1992 г. завършва Тракийски университет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора

От 1993 до 1995 г. - Заместник-кмет на община Летница

От 1996 до 1997 г. - Инспектор ДВСК

От 1998 до 1999 г. - Лицензиран ветеринарен лекар

От 1999 г. до момента - Кмет на община Летница

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на общинския бюджет и на дългосрочни програми, поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

Председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в Република България.

Женен, с двама сина.