Планове и програми

Одобрен с Решение № 324/29.04.2022 г. на Общински съвет гр. Летница
Приета с Решение № 309/31.03.2022 г. на Общински съвет гр.Летница
Одобрен с Решение №207/21.05.2021 г. на Общински съвет-Летница.