Структура

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Соня  Хорозова Директор "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти" s.horozova@letnitsa.bg 06941/22-98 0884704245
Петя  Петрова Старши експерт „Програми и проекти“ p.petrova@letnitsa.bg 06941/25-57  
Ирина  Проданова Старши експерт “Програми, проекти и екология“ i.prodanova@letnitsa.bg 06941/21-63 0886331280
Денислава  Атева Младши експерт "Заетост и социално включване" d.ateva@letnitsa.bg 06941/21-63 0884704253

Виолета  Пенова

Специалист „Икономически и туристически дейности“

v.penova@letnitsa.bg

06941/21-10 0888236513
Асен  Гонков Старши експерт „Икономическо развитие“ а.gonkov@letnitsa.bg 06941/21-63 0882361324
Иван  Симеонов Старши експерт „Собственост, кадастър и регулация i.simeonov@letnitsa.bg 06941/21-63  
Габриела  Стоянова Главен специалист "Устройство на територията, общинска собственост и кадастър" g.trifonova@letnitsa.bg 06941/21-63 0886331285
Красимира  Миткова

Старши специалист техническа организация - домакин

Главен специалист "Административно осигуряване на общински съвет"

obs@letnitsa.bg 06941/20-44 0884704246

Денка  Иванова

Специалист "Административно обслужване" delovodstvo@letnitsa.bg 06941/22-56  
Красимира Мишева Призовкар, хигиенист   06941/20-44  

Мариса Маринова - Здравен медиатор, тел. 06941/25-57

Д-р Красимир Джонев

Кмет на Община Летница

email: kmet@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-55

мобилен телефон: 0888 39 96 74

Венера Динова

Кметски наместник на село Кърпачево

телефон: 06948/22-70

Иван Караиванов

Кмет на село Горско Сливово

телефон: 06943/22-30

мобилен телефон: 0889 31 50 13

 

Валерий Стойков

Кмет на село Крушуна

телефон: 06944/24-01

Адвокат Станислава Стайкова-Давидова

Юрист на Община Летница

Иван Иванов

Заместник-кмет на Община Летница

email: i.ivanov@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-65

мобилен телефон: 0884 70 42 50

Инж. Павлинка Чолакова

Секретар на Община Летница

email: p.cholakova@letnitsa.bg

телефон: 06941/22-66

мобилен телефон: 0884 70 42 48

Работно време от понеделник до петък:
от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа
Име, презиме и фамилия Длъжност Е-mail Стационарен телефон Мобилен телефон
Миладинка  Генова Директор - Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и информационно обслужване" m.genova@letnitsa.bg 06941/23-11 0889 31 50 16
Ема  Любенова Главен счетоводител e.lyubenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0884 70 42 42
Петя  Асенова Старши счетоводител p.asenova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 44 59

Ивелина  Николова

Старши счетоводител

i.nikolova@letnitsa.bg 06941/25-90 0882 37 34 18
Маргарита  Инджиева Счетоводител/Касиер m.indzhzieva@letnitsa.bg 06941/23-77 0882 36 92 57
Надежда  Джонева Главен експерт „ГРАО“ n.djoneva@letnitsa.bg 06941/21-10 0886 33 11 84
Иван  Горанов Главен експерт „Данъци“ i.goranov@letnitsa.bg 06941/30-64 0886 33 02 01
Димитър  Йорданов Старши експерт „Местни приходи“ d.yordanov@letnitsa.bg 06941/30-64  
Десислава Станчева Старши експерт „Човешки ресурси“ d.stancheva@letnitsa.bg 06941/20-17  
Елеонора Дучева Специалист „Човешки ресурси“ е.ducheva@letnitsa.bg 06941/20-17