Новини

На 21. 07. 2022 г. Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция град Ловеч издаде Заповед №РД-01-135 за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за периода от 23. 07. 2022 г. до 20. 08. 2022 г.

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно Събрание на 11 юли 2021 г. и съгласно Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия - Ловеч, община Летница уведомява, че представители на Районна избирателна комисия-Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Летница на 08 юли 2021 г. от 17.30 ч. в Младежки център - гр. Летница.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции на територията на Община Летница, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, включени в съставите на СИК за предстоящото обучение.

Списъците с членовете на СИК са публикувани на електронната страница на община Летница и са разлепени на табло в сградата на общината.

Курбан за здраве

   Уважаеми граждани на община Летница,

   Кметът на Община Летница Д-р Красимир Джонев, по случай църковния празник Рождество на Пресвета Богородица /Малка Богородица/, кани на 08.09.2020г. всички жители и гости на традиционен Курбан за здраве.

   В църковния храм "Св. Теодор Тирон" в град Летница от 09:00 часа ще бъде отслужена божествена света литургия и освещаване на Курбана от отец Валентин Хитов.

   Курбанът за здраве ще бъде раздаван на жителите и гостите на община Летница от 11:00 часа в двора на храма.

СПИСЪК

на

допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница, подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“, обявен със Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница

 

Комисия,  назначена със Заповед № 241/06.08.2020 г. на Кмета на Община Летница, реши:

I. Допуска до втори етап на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница:

ЕЛКА ТОДОРОВА ДАЦОВА

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

III. Дата, час за започване и място на провеждане

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.08.2020 г. в 14.00 часа в Зала „Форум“, в сградата на Община Летница, за провеждане на втори и трети етап на конкурса.