Новини

снимка

Днес 07. 06. 2023 г. Община Летница и представители на фонд "Социална закрила" подписаха Протокол за окончателно приемане на изпълнението на договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г.

фото

Община Летница закупи нов лекотоварен автомобил в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница" и Договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г.

С цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на дружествата и гражданите за ограничителните мерки на ЕС и във връзка с предстоящата двустранна среща в София с представители на ЕК по прилагане на санкциите на ЕС спрямо Русия и Беларус, е изготве

Община Летница уведомява гражданите, че на 21. 04. 2023 г.

На 21. 04. 2023 г. Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД планира прекъсване на електрозахранването в населените места от община Летница, както следва:

- град Летница - от 08:00 часа до 17:00 часа;