Новини

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 12. 07. 2023 г. от 08:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на площад "Васил Левски".

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 19. 06. 2023 г. от 09:00 часа, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа ф60 АЦ на ул. "Стефан Караджа" ще бъде прекъснато водоподаването в целия град.

снимка

Днес 07. 06. 2023 г. Община Летница и представители на фонд "Социална закрила" подписаха Протокол за окончателно приемане на изпълнението на договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г.

фото

Община Летница закупи нов лекотоварен автомобил в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница" и Договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г.

С цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на дружествата и гражданите за ограничителните мерки на ЕС и във връзка с предстоящата двустранна среща в София с представители на ЕК по прилагане на санкциите на ЕС спрямо Русия и Беларус, е изготве

Община Летница уведомява гражданите, че на 21. 04. 2023 г.