Новини

Община Летница депозира проект в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма \'ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТНИ ЛИНИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЛИ СЪФ

Инициативата \'Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Let’s Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония.

thumb_1342_7_1_.jpgТрадиционният пролетен панаир на град Летница ще се про

Отбелязването на 134 години от Освобождението на България в гр.

От проведено обществено обсъждане със заинтересованите страни в Община Ловеч за целите на подготовк

От проведено обществено обсъждане със заинтересованите страни в Община Летница