Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
82 28.07.2020 г. публично състезание | прекратена „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”
Адрес в РОП: 00823-2019-0002
80 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година”
Адрес в РОП:
79 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж в гр. Летница, община Летница”
Адрес в РОП:
78 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”
Адрес в РОП: 9088174
77 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | прекратена „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч”
Адрес в РОП: 9088172
76 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”
Адрес в РОП:
75 28.07.2020 г. пазарна консултация | затворена „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч”
Адрес в РОП:
74 28.07.2020 г. пазарна консултация | отворена „Извършване на текущ ремонт на улична мрежа на община Летница”
Адрес в РОП:
73 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | прекратена „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч”
Адрес в РОП: 9085339
72 28.07.2020 г. събиране на оферти с обява | отворена „Промяна предназначението на кафе-аперитив в помещения за социални услуги, гр. Летница”
Адрес в РОП: 9085334