ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПОСТОЯННО ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ ЗА 2024 Г.