СВ-ЗРД-289 в.-ЛЛ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев“ 33, тел. 068/ 603 973

 

                     ОБЯВА

Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски са обявeни

314 вакантни длъжности за войници, гарнизони Стара Загора, Ямбол,  Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Пловдив,  Белене,  Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба. Към датата на сключване на договора за военна служба кандидатите трябва да не са по-възрастни от 40 години, а лицата, отговарящи на условията по чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите право си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия, да имат средно или висше образование, да са български граждани, да не са осъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство, да са физически и психически годни за военна служба.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс който включва извършване на оценка на психологична пригодност, изпит за определяне на  физическата годност, изпит-тест за обща култура и събеседване.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.

Офиси за военен отчет в Общини гр. Ловеч - ул. ,,Търговска“ 22 и гр. Летница бул. ,,България“ 19 тел. 088 9097320.       

   На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

               Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

04.05.2024г.