ССДР-02.2024-Л

                                                                                                                                     

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул. „Д-Р Съйко Съев“ 33, тел. 068/ 603 973

ОБЯВА

СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-117/02.02.2024г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ОБЯВЕНИ 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ. ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА РЕЗЕРВИСТА ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ПРИСВОЕНОТО ЗВАНИЕ, И ОСИГУРЕНО НАСТАНЯВАНЕ. СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ НА ВОЕННА СЛУЖБА ИЛИ СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ  БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. СЪЩИТЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕДИМСТВО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОРГАНИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.  

   Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч

30.04.2024г.

Информация за длъжностите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

·        ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765;0886558614

    и Офиси за военен отчет в Общини Ловеч ул.,,Търговска“ 22 и Летница – бул. ,,България“ 19 тел. 0889097320.  

        

·       На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.