Обява до заинтересованите лица и общественост

"Рибовъдство БГ" ЕООД има ИП за "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията"
Свързани документи
Прикачен файл Size
Обява до заинтересованите лица.pdf 339.09 KB