НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕ НА ГРАД ЛЕТНИЦА НА 02. 04. 2024 Г.

Уведомяваме гражданите, че в Община Летница е получено съобщение от ВиК АД град Ловеч, с което уведомяват, че на 02. 04. 2024 г. от 09:30 часа до 17:00 часа ще бъде намалено водоподаването на град Летница, поради извършване на профилактика на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.