НАРЪЧНИК ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕИ

За повече информация:
Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"
телефон: 06941/21-63
Свързани документи
Прикачен файл Size
Наръчник.pdf 1.69 MB