Съобщение

За провеждане на на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - Гараж с идентификатор 43476.315.650.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.650.2; адрес на имота: гр. Летница, ул. „Цар Освободител“, предназначение: Гараж;
Свързани документи
Прикачен файл Size
Съобщение за търг_0.pdf 502.81 KB