Протокол № 06 от 29 февруари 2024 г.Решения №№ 54 - 61