СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 КВ.М. ОТ ИМОТ 43476.315.2166- ПРЕД БИВШАТА ФУРНА, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСА ЗА ТЪРГОВИЯ.