Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг

Заповед № 31/26.01.2024 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на вендинг автомати за кафе и/или за пакетирани храни и напитки., за срок от 5 /пет/ години по позиции
Свързани документи
Прикачен файл Size
Заповед № 31 от 26.01.2024 г..pdf 119.51 KB