Протоколи комисии от 30.01.2024г. към заседание №5/31.01.2024г.