Протокол №05 от 31 януари 2024 г., Решения №№ 36 - 53