Протокол № 04 от 20 декември 2023 г., Решения №№ 27 - 35