ДОСТИГНАТА ЦЕНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ОПФ В ЛЕТНИЦА И КРУШУНА