ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНА НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА