Протокол № 03 от 30 ноември 2023 г., Решения №№ 04 - 26